Gönçə Karakaş

Gönçə Karakaş

Türkiyə İctimaiyyətlə Əlaqələr Assosiasiyasının prezidenti, Effect Burson Marsteller -in CEO-su
X