Tariel Cəlallı

Tariel Cəlallı

Action Global Communications, Qazaxstan ofisinin rəhbəri
X